PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 28, Issue 4, 1980

Psychologia

Zbigniew Zaleski
Pages 27-58

Wpływ spojności grupowej, rodzaju komunikacji i treści zadań decyzyjnych na polaryzację ryzyka

There are no citations, may be on Google Scholar.