PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 28, Issue 4, 1980

Psychologia

Zdzisław Chlewiński
Pages 5-26

Zjawisko polaryzacji ostrożność—ryzyko w sytuacjach grupowego podejmowania decyzji

There are no citations, may be on Google Scholar.