PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 23, Issue 4, 1975

Psychologia

Jadwiga Małgorzata Rakowska
Pages 131-134

Trening laboratoryjny w kształceniu psychoterapeutów

There are no citations, may be on Google Scholar.