PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 23, Issue 4, 1975

Psychologia

Adam Biela
Pages 87-105

Typy subiektywnych odchyleń od modelu informacyjnego w przebiegu czynności rozwiązywania problemow u studentow

There are no citations, may be on Google Scholar.