PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 23, Issue 1, 1975

Fetafizyka, Logika, Historia Filozofii

Korneliusz Policki
Pages 19-30

W sprawie formalizacji dowodu „ex motu” na istnienie Boga

There are no citations, may be on Google Scholar.