Roczniki Filozoficzne

Volume 18, Issue 4, 1970

Zygfryd Jucha
Pages 146-148

Dynamika osobowości. IV Sympozjum psychologii klinicznej (8—9 V 1970 r. — KUL)

There are no citations, may be on Google Scholar.