PDC Homepage
Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 13, Issue 2, 1965

Bernard W. Skrzydlewski
Pages 51-81

Przykład argumentacji św. Tomasza z Akwinu w dziedzinie etyki szczegołowej
argumentacja przeciw pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pożyczi

There are no citations, may be on Google Scholar.