Roczniki Filozoficzne

Volume 11, Issue 4, 1963

Józef Pastuszka
Pages 45-60

Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej

There are no citations, may be on Google Scholar.