PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 2/3, 1949/1950

Stefan Swieżawski
Pages 251-297

Homo piątonicus w wiekach średnich
Jan Szkol Eriugenęt, Alcher z Clairvaux, Wilhelm z Conches i Hugon ze św. Wiktora jako przedstawiciele platońskiej koncepcji człowieka

There are no citations, may be on Google Scholar.