PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Albert M. Krąpiec
Pages 293-296

Tomistyczna sublimacja uczuć w świetle noważytnej psychologii

There are no citations, may be on Google Scholar.