Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Józef Pastuszka
Pages 282-287

Psychologia a filozofia
Kilka uwag o organizacji studium psychologii w uniwersytetach polskich

There are no citations, may be on Google Scholar.