Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Józef Pastuszka
Pages 270-277

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
nowy ośrodek studiow filozoficznych

There are no citations, may be on Google Scholar.