Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Antoni Korcik
Pages 138-164

Gottlob Frege jako twórca pierwszego systemu aksjomatycznego współczesnej logiki zdań

There are no citations, may be on Google Scholar.