PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Stefan Swieżawski
Pages 42-63

U źrodeł konfliktu nowożytnego przyrodoznawstwa z filozofią scholastyczną
Atak Rogera Bacona na mistrzow paryskich

There are no citations, may be on Google Scholar.