Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Józef Pastuszka
Pages 1-41

Trwałe wartości filozofii chrześcijańskiej na tle nowoczesnych prądow filozoficznych

There are no citations, may be on Google Scholar.