PDC Homepage

Home » Products » Citations

Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 4, Issue 3, September 2017

Ömer Faik Anli
Pages 34-73
DOI: 10.5840/kilikya20174313

Bilim, Sosyal Bilim ve Coğrafya
Bilgi-kuramsal Bir Yeniden Ziyaret

Cited by

  • YILMAZ ARI. lnternational Journal of Geography and Geography Education. YENİLİK VE BİLİMSEL GELİŞME: TÜRK COĞRAFYA TARTIŞMA LİSTESİNİN (COGRAFYA) İÇERİK ANALİZİ (1997-2012) 2019. [CrossRef]
  • Münür BİLGİLİ, Ali Osman KOCALAR. Liberal Düşünce Dergisi. Coğrafya Nedir? 2020. [CrossRef]
  • NURİ YAVAN. lnternational Journal of Geography and Geography Education. TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFYACILARIN ULUSLARARASI YAYIN PERFORMANSI (1945-2015): SON 10 YILDA (2005-2015) NE DEĞİŞTİ? 2019. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.