PDC Homepage

Home » Products » Citations

Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 4, Issue 1, January 2017

Ezgi Polat, Zehragül Aşkin
Pages 42-60
DOI: 10.5840/kilikya2017414

Ölüm Kavramının Heidegger ve Sartre Felsefesindeki Yeri

Cited by

  • Ulaş Bingöl. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE OTANTİK OLMANIN GÖRÜNÜMLERİ 2019. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.