Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 3, Issue 1, January 2016

Ömer Faik Anli
Pages 30-63

Wallerstein’ın Tezlerine Yanıt Olarak Eleştirel Rasyonalite Temelli Sosyal Bilimler Modeli
Sosyal Bilimlerin Krizi ve Çok-Paradigmalılık Bağlamında Karl Popper

    There are no citations, may be on Google Scholar.