Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 2, Issue 1, January 2015

Türkan Fırıncı Orman
Pages 61-81

Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil”

Cited by

  • Yasemin ULUTÜRK. Current Research in Social Sciences. Nü Peride Romanına Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım 2018. [CrossRef]
  • Gizem KIZILTUNALI. Gaziantep University Journal of Social Sciences. Avangard Bir Tasarımın Tekrarlanan Görselleri Üzerinden Derridacı Yapısökümü Okumak 2022. [CrossRef]
  • Muhammed COŞKUN. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti 2016. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.