Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 2, Issue 1, January 2015

Funda Neslioğlu-Serin
Pages 45-60

Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması

Cited by

  • Seda ÖZSOY SOMUNCUOĞLU. Felsefe Dünyası. HANS REICHENBACH’IN BİLİMSEL FELSEFESİ: BULMA VE DOĞRULAMA BAĞLAMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 2023. [CrossRef]
  • Dinçer ÇEVİK. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. CARNAP VE NEURATH'IN FEMİNİST BİLİM FELSEFESİ AÇISINDAN OLASI BİR DEĞERLENDİRMESİ 2023. [CrossRef]
  • Celal Yeşilçayır, Ekin Arısoy. Mavi Atlas. Feyerabend’ın Bilimsel Dogmatizme Karşı Verdiği Mücadele 2024. [CrossRef]
  • Ahmet Dinçer ÇEVİK. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi. POLİTİK BİLİM FELSEFESİ TARTIŞMALARINA OTTO NEURATH’IN KATKISI 2022. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.