Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 2, Issue 1, January 2015

Funda Neslioğlu-Serin
Pages 45-60

Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması

Cited by

  • Ahmet Dinçer ÇEVİK. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi. Politik Bilim Felsefesi Tartışmalarına Otto Neurath’ın Katkısı 2022. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.