PDC Homepage

Home » Products » Citations

Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 1, Issue 1, 2014

Gülten Karahan Okuroğlu, Nefise Bahçecik, Şule Ecevit Alpar
Pages 53-61
DOI: 10.5840/kilikya2014115

Felsefe ve Hemşirelik Etiği

Cited by

  • Hale Tosun. Journal of Contemporary Medicine. AHLAKİ DUYARLILIK ANKETİ (ADA): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 2018. [CrossRef]
  • Birgül Cerit, Simge Çoşkun, Mehmet Ali Çalışkan, Gülnur Temelli. Journal of Religion and Health. The Relationship Between Nurses’ Ethical Sensitivity Levels and Their Attitudes Toward Principles About Die with Dignity 2020. [CrossRef]
  • Dilek YILMAZ, Esra POLATDEMİR. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. Hemşirelik Bölümü Üçüncü Ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Profesyonel Davranışlarının İncelenmesi 2020. [CrossRef]
  • Sefa BAYGÜL. Sosyolojik Düşün. İSKOÇ AYDINLANMASININ TEMEL DEĞERLERİ VE İSKOÇ DÜŞÜNÜRLER HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME 2020. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.