Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 1, Issue 1, 2014

Uluğ Nutku
Pages 1-14

Leibniz’in Monadlar Teorisinin Tarihsel Önemi

Cited by

  • Eylem YENİSOY ŞAHİN. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi. “Bir-Çokluk” Geriliminin Leibniz Metafiziğindeki Yeri 2021. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.