PDC Homepage

Home » Products » Citations

Idealistic Studies

Volume 33, Issue 1, Spring 2003

Saul Newman
Pages 9-24
DOI: 10.5840/idstudies20033312

Empiricism, Pluralism, and Politics in Deleuze and Stirner

Cited by

  • Oskar Szwabowski. Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. People’s Mic: emancypacyjne stawanie się rzeczą 2019. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.