History of Communism in Europe

Volume 8, 2017

The Other Half of Communism: Women's Outlook

Łukasz Bertram
Pages 121-146

Widows of the Revolution
Women in Polish Political Elite 1949–1956

Cited by

  • Katarzyna Stańczak-Wiślicz. The Palgrave Handbook of Communist Women Activists around the World 2023: 217. [CrossRef]
  • Łukasz Bertram. Adeptus. Uciec? Dokąd? I przed czym? Doświadczenie represji stalinowskich w biografiach członków polskiej elity partyjno-rządowej lat 1949–1956 2018. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.