PDC Homepage
Home » Products » Citations

Forum Philosophicum

Volume 13, Issue 2, Autumn 2008

Danuta Ługowska
Pages 376-379

Józef Bremer, Osoba -fikcja czy rzeczywistość? Tozsamość ijedność ja w świetle badań neurologicznych [A Person: Fiction or Reality? Identity and Oneness of the I in View of Neurologic Research] by Danuta Ługowska

    There are no citations, may be on Google Scholar.