PDC Homepage

Home » Products » Citations

Forum Philosophicum

Volume 12, Issue 2, Autumn 2007

Anna Julia Siwiec, Władysław Stróżewski
Pages 455-458
DOI: 10.5840/forphil200712217

Marek K. Siwiec, Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródlom poezji Aleksandra Wata I Czeslawa Milosza [Fate, evil, mystery. Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czeslaw Milosz's Poetry] by Władysław Stróżewski

    There are no citations, may be on Google Scholar.