PDC Homepage

Home » Products » Citations

Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Artur Rybowicz SJ
Pages 25-32
DOI: 10.5840/forphil199832

Wprowadzenie do personalistycznej koncepcji wszechświata według Johna Macmurray (1891-1976)

    There are no citations, may be on Google Scholar.