Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

Stanisław Ziemiański SJ
Page 129

Uwagi na temat krytyki dowodów na istnienie Boga w ksiązce L. Kołakowskiego Jeśli Boga nie ma

    There are no citations, may be on Google Scholar.