Environmental Philosophy

Volume 13, Issue 1, Spring 2016

Arnold Berleant
Pages 123-135

Some Questions for Ecological Aesthetics

Cited by

  • Demet YILMAZ YILDIRIM, Kader KESKİN. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Yaşam Dergisi. Farklı Bakış Açılarıyla Sürdürülebilir Mimarlık-Estetik İlişkisinin Kurulması 2020. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.