Augustinianum

Volume 14, Issue 3, December 1974

V. Messana
Pages 489-495

Il τόπος dell’ironia platonica in «Ad Diognetum» 1-4

Cited by

  • Stanisław Strękowski. Vox Patrum. Główne powody wprowadzania obostrzeń w zawieraniu małżeństw mieszanych u wybranych autorów starożytnych i w kościelnych Kanonach Synodalnych 2021. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.