Augustinianum

Volume 13, Issue 3, December 1973

Enzo Bellini
Pages 525-534

Il Dogma trinitario nei primi discorsi di Gregorio Nazianzeno

Cited by

  • Norbert Widok. Vox Patrum. Eklezjalne cele „Pierwszej mowy o pokoju” Grzegorza z Nazjanzu 2020. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.