Proceedings of the American Catholic Philosophical Association

Volume 80, 2006

Intelligence and the Philosophy of Mind

Richard C. Taylor
Pages 151-168

Abstraction in al-Fârâbî

Cited by

  • Luis Xavier López-Farjeat. Ideas y Valores. Cosmología, biología y origen del alma en al-Fārābī y Avicena 2019. [CrossRef]
  • The New Cambridge History of Islam 2000. [CrossRef]
  • David M. DiPasquale. Alfarabi's <I>Book of Dialectic (Kitāb al-Jadal)</I> 2019. [CrossRef]
  • Yunus Emre AKBAY. Üniversite Araştırmaları Dergisi. Fârâbî’nin Tümevarım Anlayışı Üzerine Bir İnceleme 2023. [CrossRef]
  • Mehmet Ata AZ. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Farâbî’nin Eserlerinin Latinceye Tercüme Süreci ve Latin Düşüncesine Etkisi 2020. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.