The Owl of Minerva

Volume 17, Issue 1, Fall 1985

Scott Davis
Pages 65-69

Ensayos Sobre la Dialéctica
Estudios Sobre la Dialéctica en Hegel y Marx