Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 3, Issue 1, January 2016

Erhan Demircioğlu
Pages 1-10

Against McGinn’s Mysterianism

There are two claims that are central to McGinn’s mysterianism: (1) there is a naturalist and constructive solution of the mind-body problem, and (2) we human beings are incapable in principle of solving the mind-body problem. I believe (1) and (2) are compatible: the truth of one does not entail the falsity of the other. However, I will argue that the reasons McGinn presents for thinking that (2) is true are incompatible with the truth of (1), at least on a fairly standard conception of the terms ‘naturalist’ and ‘constructive’, which McGinn himself seems to take for granted. McGinn’in gizemcilik adı verilen görüşü açısından iki iddia merkezi önemdedir: (1) zihin-beden probleminin doğalcı ve yapıcı bir çözümü vardır ve (2) insanlar zihin-beden problemini ilkesel olarak çözemezler. (1) ve (2), çelişik iki tez değildir: birinin doğruluğu diğerinin yanlış olmasını gerektirmez. Fakat savunacağım iddia odur ki, McGinn’in (2)’nin doğruluğuna dair verdiği gerekçeler (1)’in doğruluğu ile – McGinn’in kendisinin de varsaydığı, ‘doğalcı’ ve ‘yapıcı’ terimlerinin standart yorumlarını hesaba kattığımızda – çelişik durumdadır.