Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 2, Issue 1, January 2015

Argun Abrek Canbolat
Pages 83-95

A Brief Study on Qualia Epiphenomenalism

This work constitutes a discussion related to qualia epiphenomenalism, which is the view that qualia do not affect anything, but that they can be affected. After presenting contemporary debates on the issue, it is argued that qualia epiphenomenalism is untenable as a result of some epistemic problems, and a version of an epistemic argument that can be referred to as the intentionality-based epistemic argument is represented and defended. Bu çalışma, qualianın hiçbir şeyi etkileyemeyeceğini fakat kendisinin etkilenebilir olduğunu savunan qualia epifenomenalizmi üzerine tartışmaları içermektedir. Bu konudaki güncel tartışmalar sunulduktan sonra, birtakım epistemik sorunlar nedeniyle qualia epifenomenalizminin savunulabilir olmadığı belirtilmektedir. Bu yapılırken hakkındalığa dayanan epistemik argüman olarak adlandırılabilecek bir çeşit epistemik argüman aktarılmakta ve savunulmaktadır.