PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 23, Issue 1, Spring 2018

Jakub Pruś
Pages 133-139

Trzy wersje epistemicznej teorii prawdy: Dummett, Putnam, Wright