Forum Philosophicum

Volume 17, Issue 2, Autumn 2012

Roman Darowski
Pages 283-296

Filozofia Jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku [The Philosophy of the Jesuits in the Territories of the Former Commonwealth: Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine in the 19th Century] by Roman Darowski