Forum Philosophicum

Volume 17, Issue 1, Spring 2012

Tomasz Szubart
Pages 113-115

Marcin Miłkowski and Robert Poczobut., Przewodnik po filozofii umysłu [Companion to the Philosophy of Mind]