Forum Philosophicum

Volume 13, Issue 2, Autumn 2008

Adam Świezyński
Pages 373-376

Michał Heller, Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [Ultimate Explanations of the Universe] by Adam Świezyński