Forum Philosophicum

Volume 11, 2006

Red
Pages 292-296

Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku