Forum Philosophicum

Volume 11, 2006

Stanisław Ziemiański
Pages 282-283

Powszechna Encyklopedia Filozofii