Forum Philosophicum

Volume 11, 2006

Remigiusz Król
Pages 65-67

Początki bytu ludzkiego
Teoria animacji według Tadeusza Ślipki