Forum Philosophicum

Volume 11, 2006

Piotr Lenartowicz
Pages 37-51

O empirycznych przeslankach pluralizmu bytowego