Forum Philosophicum

Volume 10, 2005

Stanisław Pyszka
Page 148

Ewolucja katolickiej nauki społecznej