Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Paweł Stanisław Czarnecki
Pages 298-299

W stronę człowieka, Wokół koncepcji filozofii Antoniego Kępińskiego [In the direction of man. About Antoni Kępiński's conception of philosophy]