PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Paweł Stanisław Czarnecki
Pages 298-299
DOI: 10.5840/forphil2004943

W stronę człowieka, Wokół koncepcji filozofii Antoniego Kępińskiego [In the direction of man. About Antoni Kępiński's conception of philosophy]