Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Paweł Stanisław Czarnecki
Pages 295-297

Szkice o filozofii polskiej XX wieku [Drafts on Polish Philosophy of the 20th century]