Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Józef Bremer
Pages 283-285

Radiant Cool. A Novel Theory of Consiousness [Promienienny chłód. Nowa teoria świadomości]