Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Henryk Majkrzak
Pages 166-167

Problem Nieśmiertelności Duszy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu