Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Erich J. Heindl, Tłum. Jerzy Machnacz
Pages 69-72

Uwagi na temat filozofii Nietzschego