Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Hans-Dieter Mutschler
Pages 41-42

Czy „forma" może zostać zastąpiona przez 'informacę'?